Driedaagse training:

Deskundigen in de professionele hulpverlening beklemtonen keer op keer de levensreddende rol van begeleiders in het onderwijs!

Senior trainer

Trainingsdagen

25 oktober, 1 november
en 15 november 2021

Let op! Nieuwe data!

Locatie

De Poorterij, Zaltbommel

Op deze training leer je:

Herkennen van signalen rond een dreigende suïcide bij leerlingen

Het gesprek te beginnen en te vervolgen met een suïcidale leerling, gebruikmakend van een stappenplan.

Een suïcidale leerling de weg naar professionele hulp succesvol te (ver)wijzen.

Leerlingen met suïcidale gedachten zijn geen zeldzaamheid. Maar liefst twintig procent van de jongeren in de eerste, tweede en derde klas van het Voortgezet Onderwijs, heeft wel eens serieus gedacht over zelfdoding, wees een onderzoek van de Rotterdamse GGD uit. Zes procent daarvan ondernam ook daadwerkelijk een poging. Onder meisjes van Surinaams-Hindoestaanse, Antilliaanse en Turkse komaf ligt dat percentage flink hoger, rond de vijftien.

Juist in de puberteit zijn jongeren gevoelig zijn voor zelfdodingsgedachten. Dan ontwikkelen ze hun eigen identiteit, twijfelen ze over wie ze zijn. Er bestaat een lange lijst risicofactoren. Seksueel misbruik scoort hoog, evenals mishandeling en alcohol- en drugsgebruik. Ook liefdesperikelen en ouders met psychische problemen kunnen suïcide pogingen in de hand werken. Depressies eindigen te vaak in een suïcidepoging.

De eerste reflex die je kunt hebben als iemand zegt aan zelfdoding te denken is: “Dat moet je niet doen. Doe geen domme dingen. Wees niet zo gek.” 

Waarschijnlijk heeft een leerling dat ook tegen zichzelf gezegd. En toch is de gedachte er nog. Het heeft dan ook weinig zin om de gedachte aan zelfdoding te bekritiseren. Het is beter om begrip en medeleven te tonen.

“Maar… als ik over zelfdoding begin, breng ik de leerling/student misschien op het idee?” (docent VO)

Dat is onjuist. Praten over zelfdoding helpt juist om zelfdoding te voorkomen. Het kan de spanning verlagen; er kan naar oplossingen worden gezocht. Als iemand niet aan zelfdoding denkt, dan breng je hem ook niet op het idee van zelfdoding door er naar te vragen.

Jongeren die een suïcidepoging doen, krijgen niet automatisch therapie. Dat maakt de rol van begeleiders in het onderwijs extra belangrijk: zij kunnen een vinger aan de pols houden. 

Voor wie is deze training?

Jij bent, als docent, mentor, studiebegeleider, schoolmaatschappelijk werker of zorgcoördinator voor de leerling de juiste persoon om een gesprek mee te voeren. Voor de leerling vertrouwd, maar toch op afstand. Schaamte voor zelfdodingsgedachten maakt het voor een leerling namelijk niet makkelijk om in gesprek te gaan met vrienden, ouders of familie.

Data, plaats en kosten

De training vindt plaats op 25 oktober, 1 november en 15 november 2021. De training wordt gehouden in de Poorterij in Zaltbommel van 10.00 uur tot 16.30 uur. De kosten voor deze driedaagse zijn € 675,00. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en informatiekaarten rond signalering en begeleiding binnen school. Als CRKBO geregistreerd bedrijf berekenen we geen BTW.

Een bevlogen en zeer deskundige trainer, die vanuit 40-jarige ervaring zijn passie voor kwetsbare jongeren met anderen wil blijven delen.

Deze training wordt live uitgevoerd bij de Poorterij in Zaltbommel.
Daar zijn corona maatregelen toegepast die garanderen dat we op een volstrekt veilige manier
een garantie kunnen geven dat deze training live en op locatie doorgaat!

Aanmeldformulier


    Hierbij meld ik mij aan voor de driedaagse training 'In gesprek met suïcidale leerlingen'. Deze zal plaatsvinden op 25 oktober, 1 november en 15 november 2021.