Compact contact pakket

Onderwijs en jongeren in coronatijd

GGZ: MEER EENZAAMHEID, DEPRESSIES EN STRESS BIJ JONGEREN DOOR CORONA

Volgens zeer recent onderzoek van de Nederlandse ggz hebben jongeren door corona op dit moment meer stress, last van depressies, suïcidaliteit en krijgen ze te maken met risicovolle situaties. Dat wordt vooral veroorzaakt door een gebrek aan werkelijk contact met volwassenen.

“De problemen die we zien zijn acuut en moeten geadresseerd worden om groepen die nu al door het ijs dreigen te zakken, te helpen. Daarbij is extra oog nodig voor kinderen en jongeren”, aldus de organisatie.

Ortho Hulp wil hierin, laagdrempelig en snel, handvatten bieden aan het onderwijs in de vorm van het ‘Compact Contact’ trainingspakket. Gemakkelijk te volgen van achter de computer!

Compact Contact

Waaruit bestaat ons Compact Contact pakket?

1

Allereerst een half uur supervisie van Ard Nieuwenbroek, via beeldbellen.

Als aanvulling krijg je een aantal passende artikelen in pdf toegestuurd.

2

Een beeldmodule van een uur waarin drie thema’s aandacht krijgen:

  • – Hoe herken je leerlingen die worstelen met stress en (beginnende) depressiviteit?
  • – Wat kun je deze leerlingen aan begeleiding bieden binnen de schoolmuren?
  • – Hoe kun je, op groepsniveau, werken aan preventie rond deze problemen?
  •  

Deze exclusieve beeldmodule kun je bekijken in je eigen tijd en in je eigen tempo

3

Ter afronding een half uur supervisie van Ard Nieuwenbroek, via beeldbellen

Wat levert het Compact Contact op?

Concrete, praktisch toepasbare handvatten om deze kwetsbare jongeren te herkennen en te begeleiden.

Wat is je investering?

Dit Compact Contact pakket kost € 175,00.
Ortho Hulp geeft hiermee iedereen de kans iets te betekenen voor deze jongeren.

Met Ard Nieuwenbroek krijgen jullie een trainer met meer dan 40 jaar ervaring. Zowel contextueel als in de toepassingen van NLP.

Hij werkt tot de dag van vandaag in zijn eigen therapie-praktijk als  ortho- en sociaal pedagoog, geregistreerd contextueel coach, leercoach en supervisor. 

Onlangs heeft hij de Duaal Digitaal module ontwikkeld.


    Hierbij meld ik mij aan voor Compacte Contact pakket. Deze omvat beeldbellen met Ard Nieuwenbroek, beeldmodule en PDF bestanden met artikelen.